De Tipgever is een zakelijk- en cultureel informatieblad. Het wordt in een oplage
van 4200 stuks verspreid in de dorpen Ureterp, Frieschepalen, Siegerswoude, Bakkeveen, Wijnjewoude
en hun aangrenzende buitengebieden. De druk is standaard in kleur.
(Toesturen buiten het verspreidingsgebied: € 4,36 per exemplaar)

De Tipgever verschijnt 10 keer per jaar vrijwel altijd op de eerste vrijdag van de maand.
In de maanden juli en augustus is er geen uitgave. Onder de button “verschijningsdata” vindt u de data
waarop De Tipgever verschijnt.

Het is voor iedereen mogelijk om zakelijk (via advertenties) en cultureel (via kopij) informatie
in De Tipgever te laten plaatsen.

Alle publicatie in De Tipgever mag niet van persoonlijke politieke voorkeur en/of religieuze strekking
zijn, zulks ter beoordeling door de redactie.

 

Informatie over zakelijk adverteren vindt u onder de button “adverteren”
en informatie over kopij onder de button “kopij”.