STICHTING DE TIPGEVER
Voorzitter: dhr. A. Berga   Selmien west 25  tel. 0512 – 510408
Secretariaat: mevr. E. Jellesma  tel. 06 – 13313792
Penningm.: dhr. J.J. Wind   Lange Baan 62
 tel. 0512 – 302942
Redactie: Mevr. M. Krijgsheld   De Feart 83  tel. 0512 – 785391
Bezorgzaken: dhr. E. Weening   Bouekers 7  tel. 0512 – 302047
Zakelijke Advertenties
en Tippertjes
dhr. J.J. Wind  Lange Baan 62    tel. 0512 – 302942  E-mail: tipgever.advertenties@live.nl
Kopij
mevr. M. Krijgsheld  De Feart 83    tel. 0512 – 785391  E-mail: tipgever.kopij@live.nl