STICHTING DE TIPGEVER
Voorzitter: dhr. A. Berga   Selmien west 25  tel. 0512 – 510408
Secretariaat & Redaktie: mevr. E. Jellesma   Ikewei 13  tel. 06 – 13313792
Penningm.: dhr. J.J. Wind   Lange Baan 62
 tel. 0512 – 302942
Bezorgzaken: dhr. E. Weening   Bouekers 7  tel. 0512 – 302047
Zakelijke Advertenties
en Tippertjes
dhr. J.J. Wind  Lange Baan 62    tel. 0512 – 302942  E-mail: tipgever.advertenties@live.nl
Kopij
mevr. E. Jellesma  Ikewei 13    tel. 06 – 13313792  E-mail: tipgever.kopij@live.nl