STICHTING DE TIPGEVER
Voorzitter: vacant
Secretariaat: Brigitte Curfs   Lange Baan 40  tel. 06 – 23246740
Penningm.: Jan Wind   Lange Baan 62
 tel. 0512 – 302942
Redactie: Mathilde Krijgsheld   De Feart 83  tel. 0512 – 785391
Bezorgzaken: Mathilde Krijgsheld   De Feart 83  tel. 0512 – 785391
Bestuurslid: Geert de Haan   Boekweitpaed 11  tel. 06 – 51919103
Zakelijke Advertenties
en Tippertjes (zie “adverteren”)
Jan Wind  Lange Baan 62    tel. 0512 – 302942  E-mail:  tipgever.advertenties@live.nl
Kopij
Mathilde Krijgsheld  De Feart 83    tel. 0512 – 785391  E-mail:  tipgever.kopij@live.nl