De Tipgever verschijnt 10 keer per jaar vrijwel altijd op de eerste vrijdag van de maand.
In de maanden juli en augustus is er geen uitgave.

Wij kennen twee advertentietarieven; één voor “losse” adverteerders en één voor adverteerders
die minimaal een kalenderjaar aanééngesloten adverteren. Dit laatste wordt schriftelijk vastgelegd
middels een advertentiecontract. Een voorbeeld hiervan vindt u in het tabblad “Contract”.

De advertentietarieven per uitgave A5 formaat met advertentiecontract zijn als volgt:

1 pagina A5      € 97,75        (hoogte 180mm x breedte 128mm)  incl. kaderrand

1/2 pagina A5   € 53,25        (hoogte 88mm x breedte 128mm)      ”         ”

1/4 pagina A5   € 28,50        (hoogte 88mm x breedte 62mm)        ”         ”       staand model
of                                           (hoogte 43mm x breedte 128mm)       ”         ”       liggend model
——————————————————————————————————————————————–

De tarieven voor “losse” advertenties zijn respectievelijk € 115,00,    € 62,75  en  € 35,00 per uitgave.

——————————————————————————————————————————————–

Digitaal aanleveren van advertenties kan in diverse bestandsformaten,
echter onze voorkeur gaat uit naar PDF.

——————————————————————————————————————————————–

– Toesturen exemplaren buiten het verspreidingsgebied: € 4,- per exemplaar

– Betalingen worden uitsluitend via automatische incasso verwerkt.
Wanneer u hiervan geen gebruikt maakt geldt een opslag van € 2,75 voor kosten betalingsverkeer.